Stichting Groeimee

Wat is Groeimee?

Home  >>  Wat is Groeimee?

Wat is Stichting Groeimee?

Stichting Groeimee is actief in 2015. Verschillende gemeenten in de regio Noord-Kennemerland hadden behoefte aan een onafhankelijk partij die het werkgeverschap kon verzorgen voor toen nog met name jeugdzorg werkers.

Stichting Groeimee realiseert sinds drie jaar opdrachten, door personeel dat ruimschoots voldoet aan de opleidingseisen en wettelijk verplichte registratie van professionals, bij gemeenten Daarnaast zorgt Stichting Groeimee voor een intern scholingstraject voor de medewerkers. Dit scholingstraject is  ontwikkeld volgens de  laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

De medewerkers van Stichting Groeimee die werkzaam zijn bij gemeenten stralen hierin dan ook een zekere zelfstandigheid uit vanuit hun deskundigheid en betrokkenheid naar de cliënt. De professionals van Stichting Groeimee gaan uit van eigen kracht, doen wat nodig is en er zijn voor gezinnen en de kinderen die hulp nodig hebben. Hierbij hanteert Stichting Groeimee het gedachtegoed aan te sluiten bij de behoefte van de burger en samen met de burger oplossingen te vinden die maatwerk genoemd kunnen worden door hun creatieve karakter. Dit is dan ook het hart van Stichting Groeimee: Creatief, snel, innovatief en vernieuwend.

Stichting Groeimee is ook een samenwerkingspartner van gemeenten en ondersteunt als kenniscentrum haar medewerkers optimaal om de taken in het jeugddomein maximaal uit te voeren. Daarmee levert Stichting Groeimee indirect een bijdrage aan de groeiende zelfredzaamheid van jeugdige en opvoeders en daarmee ook aan een effectievere inzet van maatschappelijke middelen. De stichting wordt ondersteund door het bedrijfsbureau van MEE & de Wering.

Ons privacy reglement kunt u hier downloaden.