Stichting Groeimee

Opdrachtgevers

Home  >>  Opdrachtgevers

Aanbod Gemeenten en organisaties in het Jeugd/Sociale domein

De gemeenten kunnen rekenen op de inzet van deskundig en professioneel personeel. De medewerkers van Stichting Groeimee zijn gedreven, betrouwbaar en loyaal aan hun opdracht en opdrachtgever. Medewerkers van Groeimee werken vanuit multidisciplinair perspectief, zijn collegiaal en delen hun visie en expertise met andere professionals. Zij nemen actief deel aan overleg, met als doel de ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen optimaal uit te voeren.

Het werk wordt uitgevoerd door Jeugd- en Gezinscoaches, jeugdconsulenten en jeugdwerkers, coördinatoren van de teams,   en gedragsdeskundigen. De professionals van Groeimee voldoen aan de eisen van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Deze medewerkers opereren in de gebiedsgebondenteams. Op het moment dat medewerkers in een basisvoorziening (denk hierbij aan professionals JGZ, kinderopvang, peuterspeelzalen, het primair en voortgezet onderwijs) pedagogische vragen hebben of zich zorgen maken over een kind kunnen zij terecht bij de professionals van Groeimee werkzaam in een wijk-,sociaal- of gebiedteams. In de eerste plaats voor consultatie en advies, zodat ze zelf weer verder kunnen met de jeugdige en het gezin. Heeft een gezin hulp en begeleiding nodig die de reguliere werkzaamheden overstijgen dan kunnen ouders, al dan niet met hulp van de basisvoorziening, het team inschakelen.

Aanbod Groeimee voor gemeenten en samenwerkingspartners

  • Groeimee biedt werkgeverschap+ bij de uitvoering van overheidstaken voor de jeugd en gezinnen in het sociaal domein;
  • Stichting Groeimee staat garant voor goede, gekwalificeerde en geregistreerde (o.a. SKJ, NIP, BIG) professionals;
  • Stichting Groeimee faciliteert gemeenten in de uitvoering van het werk in de teams door het leveren van medewerkers met kwaliteit en professionaliteit en het op verzoek aanbieden van kennisdiensten;
  • Stichting Groeimee ondersteunt op verzoek de gemeente bij de inrichting van de zorg aan jeugdigen, ouders en gezinnen;
  • Stichting Groeimee biedt laagdrempelige inhoudelijke kennis op het gebied van vrij toegankelijke Jeugd- en opvoedhulp, met name gericht op signalering, preventie en veiligheid.
  • Stichting Groeimee beschikt over een flexpool van gekwalificeerde professionals;
  • Stichting Groeimee beschikt over een trainingscoördinator die in overleg met gemeenten en samenwerkingspartners kan kijkt naar de mogelijkheden van deelname aan de trainingen en workshops verzorgt en soms ook ontwikkelt door Groeimee.
  • Stichting Groeimee kan ingeschakeld worden voor het verzorgen van supervisie. Dit kan voor een individuele medewerker zijn maar ook voor de opzet van een intervisiegroep.

Onze samenwerkingspartners: