Stichting Groeimee

Missie & Visie

Home  >>  Missie & Visie

Missie:
De eerste verantwoordelijkheid voor het opvoeden en goed laten opgroeien van jeugdigen ligt bij de ouders/verzorgers.

De vraag van de jeugdigen en gezinnen is het uitgangspunt. De pedagogische civil society vervult hierbij een belangrijke ondersteunende rol. In aanvulling op deze pedagogische civil society bieden de sociale wijkteams, Jeugd & Gezinsteams en gebiedsteams in de gemeenten voor alle jeugdigen, ouders/verzorgers toegankelijke ondersteuning aan op het gebied van opgroeien en opvoeden. Medewerkers van Stichting Groeimee participeren in deze teams.

Stichting Groeimee staat garant voor het leveren van hooggekwalificeerd en geregistreerde professionals voor de uitvoering van de ondersteuning aan jeugdige en gezinnen en  aan andere professionals betrokken bij jeugdige  en hun ouders/opvoeders.

Stichting Groeimee groeit mee met de maatschappelijke ontwikkelingen en sluit aan bij de behoeften van de gezinnen en de kinderen. Onze missie is om verder mee te groeien, onze onafhankelijkheid te behouden en meer eenduidigheid te creëren door samenwerking te zoeken met verschillende gemeenten en organisaties in het Jeugd/Sociale domein. Stichting GroeiMee wil haar  gedachtegoed delen en anderen hierover te overtuigen en in te enthousiasmeren. Stichting Groeimee gelooft in beweging en wil dit vooral samen doen met de maatschappelijke omgeving.

Groeimee ziet de organisatie als middel om haar medewerkers optimaal toe te rusten het werk in en voor gemeenten goed uit te kunnen voeren.

Samenvattend:

  • Stichting Groeimee ondersteunt de wijk-, sociale- en gebiedsteams bij de verdieping van hun kennis en werkontwikkeling;
  • Stichting Groeimee stimuleert haar medewerkers zich in te zetten snel te reageren op signalen met als doel om vroegtijdige ondersteuning te kunnen organiseren en hierdoor eventuele problemen in een later stadium te voorkomen. In situaties waar risico’s aanwezig zijn, blijven deze medewerkers jeugdigen/gezinnen volgen en (onder)steunen. In zorgvuldige afstemming met gezin en andere betrokkenen zal er actie ondernomen worden en houden zij, indien nodig, de coördinatie totdat passende hulp is ingeschakeld;
  • Stichting Groeimee vindt het belangrijk dat de klanten van haar medewerkers zich, ongeacht culturele achtergrond en gebruiken, op hun gemak voelen;
  • Stichting Groeimee is een trainingscentrum voor haar medewerkers, gemeenten en professionals werkzaam in het jeugd/sociale domein.


Visie:
Stichting Groeimee voedt haar professionals met expertise, zodat zij jeugdigen, opvoeders en gemeenten zó kan versterken dat er sprake is van een gezond klimaat om verder te groeien en ontwikkelen (Bron:Jaarplan Groeimee 2017)

Een probleem heeft een kern waardoor er vaak veel andere problemen ontstaan. Deze problemen zijn onder te verdelen in subgroepen die zich toespitsen op en uiten in verschillende leefgebieden binnen de opvoedomgeving van het kind. De specialist is getraind in het herkennen en het duidelijk verwoorden van de kernproblematiek en deze te filteren uit de daaruit voortvloeiende problematiek. Hierdoor wordt het vaak snel duidelijk welk probleem speelt waardoor de ontwikkeling van het kind in het nauw komt of zelfs bedreigd wordt.