Stichting Groeimee

Gezin op tafel, APK (vervolg op de training ‘gezin op tafel’)

Home  >>  Trainingsaanbod  >>  Gezin op tafel, APK (vervolg op de training ‘gezin op tafel’)

Gezin op tafel, APK (vervolg op de training ‘gezin op tafel’)

On juli 5, 2019, Posted by , In Trainingsaanbod, With Reacties uitgeschakeld voor Gezin op tafel, APK (vervolg op de training ‘gezin op tafel’)

Studiebelasting: 1 uur

Deze training gaat door bij voldoende aanmeldingen. Wanneer de training geen doorgang kan vinden, brengen van je twee weken voorafgaand aan de training hiervan op de hoogte.

Door meer inzicht en bewustzijn op actie-reactie patronen van jezelf in hulpverleningsrelaties (maar ook prive) neem je zelf regie over jouw interactie met de persoon tegenover je. Een APK voor jezelf, door Andere Persoonlijke Kennis over jezelf op te doen, geef je jezelf een cadeau, namelijk: weet wie je bent!

Dit cadeau zit bij iedereen ingepakt, maar het uitpakken kan je leren. Het is een proces wat begint bij het losmaken van de strik. Deze strik is het bewustzijn van dat het ècht anders kan dan waar je herhaaldelijk tegen dezelfde blokkades aan lijkt te lopen.

Gezin op tafel de vervolg training geeft je vaardigheden om bewust stil te staan bij je eigen gevoel. Dit gevoel, soms tegenoverdracht of weerstand komt ergens vandaan. Je stapt het proces in van steeds meer bewustwording, welke relatie dit heeft tot jouw eigen context en hoe je dit kunt doorbreken. Je creëert hierdoor een steeds gezondere werkomgeving voor jezelf en tevens een transparante en veilige werkrelatie met de client.

Naast bovenstaande wordt er in deze vervolg training gewerkt met een verdiepingsslag voor de uitvoerenden van de methodiek ‘’Gezin op tafel’’ waarbij zij nog meer leren uitvragen en verschillende situaties in beeld brengen. De eigen praktijksituaties worden ingebracht en tot in detail uitgewerkt.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

– De Lemniscaat van actie- reactiepatronen en de koppeling naar het eigen handelen
– Gedragspatronen en eigen reacties beïnvloeden naar de client
– Een veilige gespreksfeer creëren
– Stil staan bij emoties en gevoel
– Veiligheid creëren in de samenwerkingsrelatie met de client.
– Met materialen en poppetjes de situatie in beeld brengen door op tafel te zetten.
– Eigen casus behandelen
– Eigen context koppelen aan casus
– Contextueel bevragen van de situatie in beeld
– Eigen valkuilen, behoeften en krachten
– Zelfzorg in een proces als hulpverlener

Na het volgen van deze training kan/heeft de cursist:
– De Lemniscaat van actie- reactiepatronen koppelen aan het eigen handelen
– Gedragspatronen en eigen reacties beïnvloeden naar de client
– Een veilige gespreksfeer creëren
– Stilstaan bij de eigen onderliggende gevoelens in een contactmoment met cliënten en hierdoor zodat zij zelf regie kunnen houden over hun professionele houding
– Openheid en transparantie in gesprek vergrote
– De cursist vergroot vaardigheden om veiligheid in de samenwerkingsrelatie met de client te vergroten
– De cursist leert gedachten, gevoelens en handelen met elkaar te verbinden en af te stemmen
– De cursist vergroot de kennis en vaardigheden van het neerzetten van de situatie op tafel in de taal van ‘’Gezin op tafel ‘’met de materialen en kan hierdoor steeds meer situaties helder in beeld zetten voor de client.
– De cursist vergroot de kennis en vaardigheden van het gericht vragen naar de systemische context van de client en kan hierdoor patronen naar voren halen welke in het dagelijks leven van de client terugkomen en hen beperken. Hierdoor vergroot de hulpverlener het inzicht van de client in de situatie en zijn handelen en kan de client zelf de regie terug nemen over dit proces
– De hulpverlener vergroot het bewustzijn over eigen valkuilen en behoeften en kan hierdoor beter voor zichzelf zorgen waarbij de professionele grenzen in acht worden genomen. Dit draagt bij aan een gezondere werksituatie

De trainingsgroep van deze training heeft maximaal 4 deelnemers. De kleinschalige trainingsgroepen, borgen een mate van veiligheid en individuele aandacht die de trainer de cursist kan geven om zo de diepte van de eigen patronen in te kunnen gaan van de methodiek goed in zich op te kunnen nemen en te kunnen oefenen en implementeren in de praktijk. Middels de inbreng van de eigen gezinssituatie van herkomst van de cursist, wordt de methodiek vanuit de eigen ervaring doorleefd, beleefd en eigen gemaakt.

Instapcriteria:
– De cursist is werkzaam in (de uitvoering van) de Jeugd (gezondheids) zorg en werkt met gezinnen/ cliënten en/ of jeugdigen
– De cursist heeft HBO- werk- en denkniveau
– De cursist heeft basiskennis van systemisch en- contextueel werken
– De cursist heeft de 2 daagse training ‘’Gezin op tafel’’ gevolgd
– Voor deze training geldt een 100% aanwezigheidsplicht

Voorbereiding op de training:
De cursist krijgt 3 weken voorafgaand aan de training een email van de trainer waarin er wordt gevraagd het volgende voor te bereiden:

1. Maak een (3 generaties) genogram van een eigen actuele casus waar je weerstand bij voelt of buikpijn van krijgt. Gebruik hierbij het bijgevoegde format. ( 1 uur tijd)
2. Lees het stuk: ‘’wat je zegt ben je zelf’’. Van Caroline Steman (van website de Kontekst) (20 blz.)
3. Bestudeer de begrippenlijst uit het stuk, ‘’Wat je zegt ben jezelf’’. ( 30 min)
4. Schrijf voor jezelf op wat voor jou de meest waardevolle overtuigingen zijn in jouw leven die je van huis uit hebt meegekregen (minimaal 3). En schrijf op welke overtuigingen je overboord hebt gezet in jouw eigen leven (minimaal 1) (30 min)

Locatie:
Hertog Aalbrechtweg 18 in Alkmaar

Verdere informatie:
Trainingsmateriaal: inclusief materiaal en certificaat.

Niveau van de training: HBO niveau

Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau.

Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Comments are closed.