Stichting Groeimee

Wat doet Groeimee?

Home  >>  Wat doet Groeimee?

De gemeenten kunnen rekenen op de inzet van deskundig en professioneel personeel. De medewerkers van Groeimee zijn gedreven, betrouwbaar en loyaal aan hun opdracht en opdrachtgever. Medewerkers van Groeimee werken vanuit multidisciplinair perspectief, zijn collegiaal en delen hun visie en expertise met andere professionals. Zij nemen actief deel aan overleg, met als doel de ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen optimaal uit te voeren.

Het werk wordt uitgevoerd door J&G-coaches en jeugdwerkers, coördinatoren van de teams, een preventiecoördinator jeugd en een gedragsdeskundige. De jeugdcoaches van Groeimee voldoen aan de eisen van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Deze medewerkers opereren in de gebiedsgebonden teams. Op het moment dat medewerkers in een basisvoorziening pedagogische vragen hebben of zich zorgen maken over een kind kunnen zij terecht bij de teams. Op de eerste plaats voor consultatie en advies, zodat ze zelf weer verder kunnen met de jeugdige en gezin. Heeft een gezin hulp en begeleiding nodig die de reguliere werkzaamheden overstijgen dan kunnen ouders, al dan niet met hulp van de basisvoorziening, het team inschakelen.

Aanbod Groeimee voor gemeenten en samenwerkingspartners

  • Groeimee biedt werkgeverschap+ bij de uitvoering van overheidstaken voor de jeugd en gezinnen in het sociaal domein.
  • Groeimee biedt inzet van deskundig en professioneel personeel.
  • Groeimee biedt laagdrempelige inhoudelijke kennis op het gebied van vrij toegankelijke Jeugd- en opvoedhulp, met name gericht op signalering, preventie en veiligheid.