Stichting Groeimee

De verbeterde meldcode

Home  >>  Nieuws  >>  De verbeterde meldcode

De verbeterde meldcode

On januari 22, 2020, Posted by , In Nieuws, With Reacties uitgeschakeld voor De verbeterde meldcode

Deze training is bedoeld voor professionals die el kennis hebben van de meldcode, maar kennis en vaardigheden m.b.t. de vormen van huiselijk geweld en de stappen van de ‘’verbeterde’’ Meldcode (vanaf 1 januari 2019), willen opfrissen.

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende beroepsgroepen die werkzaam zijn met jeugdigen en/ of gezinnen.
De Meldcode is een stappenplan voor professionals om mee te werken wanneer er sprake is of een vermoeden is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.

Helaas bestaan er veel vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij de signalen verschillend te interpreteren zijn. Het herkennen, bespreekbaar maken van deze signalen en de zorgen die betrokken hulpverlening heeft, wordt vaker als ingewikkeld ervaren. Vragen als:’’ Klopt het wel wat ik zie of heb gehoord, Raakt de client uit beeld als ik dit bespreekbaar moet maken, en hoe zit het eigenlijk met mijn eigen veiligheid en wie neemt hier de regie?’’ komen in de praktijk vaak voor. Dit zorgt er soms voor dat de professional tegen dilemma’s aanloopt die soms zelfs kunnen leiden tot niet handelen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer er wordt gewerkt met de Meldcode, er 3 keer vaker wordt ingegrepen! Als we dit horen doet het ons denken aan welke situaties dan blijven liggen!

Bij het uitvoeren van de stappen van de Meldcode is dan ook duurzame deskundigheidbevordering nodig. In deze interactieve training van 1 dag, krijgt je kennis en vaardigheden aangereikt om het verschil te maken!

De richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming ‘’Kindermishandeling’’ is in deze training verwerkt.

Deze training kan ook op maat worden gemaakt (incompany) waarbij verschillende onderwerpen kunnen worden uitgelicht naar wens van de opdrachtgever.

In de training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Opfris vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling (kort)
 • Actuele feiten en cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling
 • De ‘’verbeterde’’ meldcode en het afwegingskader
 • Stap 0
 • Veldnormen (meldnormen), Acute en structurele onveiligheid
 • Wat is Disclosure en hoe handel ik dan?
 • Concreet formuleren van feitelijke signalen
 • De invloed van eigen waarden en normen op herkennen van geweld
 • De meldcode, afwegingsvragen en verhelderingsvragen toepassen op praktijkcasus
 • De invloed van stress
 • Betekenisvolle participatie van kinderen (kort)
 • Conflict van plichten (privacy)
 • Landelijke werkwijze en rol van Veilig Thuis (kort)

Na het volgen van deze training heb/kun je o.a. :

 • Verschillende vormen van geweld in de praktijk herkennen en benoemen
 • Kennis van de cijfers m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Wat de invloed is van stressfactoren en beschermede factoren
 • Heeft kennis van de stappen van de meldcode, het afwegingskader en de (meld)veldnormen en kan deze toepassen in de praktijk
 • Signalen in feiten concreet in kaart brengen en onderscheiden van een mening of interpretatie
 • Kennis over wat er nodig is om ‘’betekenisvolle participatie’’ van het kind in het proces vorm te geven
 • Handelen bij een conflict van plichten
 • Het toepassen van de verhelderingsvragen
 • Inzicht in en is zich bewust van de invloed van eigen waarden en normen op de interpretatie van geweld
 • Do’s en don’ts in de gesprekvoering bij Stap 3
 • Zicht op de landelijke werkwijze van Veilig Thuis

SKJ punten10,50
De training sluit af met een evaluatie.

Incompany opleiding :Ja

Doelgroepen:

Deze training is bedoeld voor: Jeugd – en gezinsprofessionals, sociaal professionals, leerkrachten, verpleegkundigen, therapeuten, (para)medici etc.

Tijdsinvestering:
 1 dag  van 9.00-17.00 uur

Studie uren: 3

Locatie:
Hertog Aalbrechtweg 18 Alkmaar
1823 DL, Alkmaar ( of elders in overleg)

Kosten:
199 euro p.p. (BTW vrij gefactureerd incl. certificaat)
Lunch: lesmateriaal, certificaat inbegrepen (graag even doorgeven bij dieeetwensen)

Comments are closed.